Папа Йоан Павел II в България, 23-26 май 2002 г.Pope in Bulgaria

Tygodnik Powszechny

Gość Niedzielny

Отгласът • OdglosThe Holy See

All Roads Lead to Roma!


Świadectwo
Wera Dejanowa,
pracownik Instytutu Socjologii Bułgarskiej Akademii Nauk

Z Ojcem Świętym spotkałam się po raz pierwszy w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Uczestniczyłam wówczas w spotkaniu z młodzieżą akademicką, które odbyło się pod kościołem św. Anny w Warszawie. Spotkanie to zainspirowało mnie do zainteresowania się nauczaniem Jana Pawła II. Kiedy była już taka możliwość, spróbowałam przetłumaczyć jedną z jego prac na język bułgarski. Wybór padł na "Miłość i odpowiedzialność". Ukazała się w wydawnictwie "Now den", którego redaktor naczelny, prof. Iwan Kałczew, filozof, zalecał później tę książkę jako lekturę dla swoich studentów. W ogóle cały nakład dość szybko się rozszedł.

Z ostatnim egzemplarzem tej książki poszłam na spotkanie z Ojcem Świętym, kiedy nawiedzał sobór pw. Aleksandra Newskiego. Byłam niezwykle wzruszona całą atmosferą tego spotkania. Oto Papież - Słowianin w uroczystość Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian, przebywa wśród nas. Po przemówieniu biskupa Symeona, tknięta jakimś impulsem, podałam bułgarskie tłumaczenie pracy Ojca Świętego prawosławnemu duchownemu, który przekazał ją komuś z otoczenia Papieża. Właśnie Jan Paweł II zakończył wpisywać się do księgi pamiątkowej newskiego soboru.

Ktoś poprosił go o podpisanie książki, i ku zaskoczeniu wielu Papież to uczynił. Byłam ogromnie szczęśliwa. Ten podpis jest bezcenny. Ale ważne są także okoliczności w jakich został złożony - uroczystość śś. Cyryla i Metodego to przecież największe święto bułgarskiej kultury. A obaj Święci byli również tłumaczami, dokonali przekładu Pisma Świętego na cyrylicę. Ja to odbieram w ten sposób - oto podpis Papieża złożony w książce, która powstała także dzięki pracy tłumacza, stał się wyróżnieniem dla wszystkich bułgarskich tłumaczy.


18.5.1920-2.4.2005

СБОГУВАНЕ • POŻEGNANIE

Йоан Павел II, Римски триптих, Медитации.
Част III. Планината в страната Мория

Jan Pawel II, Tryptyk rzymski, Medytacje.
III. Wzgòrze w krainie Moria

Йоан Павел II, Света Вероника
Jan Pawel II, Sw. Veronika
 My noble visitors
 WEB Design © DarlSoft Workshop 
DS