WANDA SMOCHOWSKA-PETROWA

ul. Milin kamyk 59, w. A, ap. 4

1164 Sofia, BULGARIA

Tel. (3592) 963 14 51

 

 

 

BIOGRAFIA

 

 

Urodzona 30.06.1919 roku w Warszawie. Kiedy wybucha Druga Wojna światowa (1939) jest studentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Przy pomocy Poselstwa Bułgarskiego w Warszawie opuszcza bombardowaną przez hitlerowcòw stolicę polską i w końcu 1939 roku przybywa do Bułgarii. Na Uniwersytecie Sofijskim kończy studia pedagogiczne (1944) i filologię słowiańską (1950). Pracuje w Radiu Sofia (1947-49), w Poselstwie Polskim w Sofii (1955-58), w Ministerstwie Informacji (1955-58). Jest lektorką języka polskiego w Instytucie Językòw Obcych (1948-50) i w Polskim Ośrodku Kulturalnym (1950-52). Jest pracownikiem naukowym od 1960 roku i starszym pracownikiem naukowym od 1975 roku w Instytucie Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk.

W 1969 roku broni dysertację na temat “Twòrczość Michała Czajkowskiego Sadyka Paszy” na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymuje stopień doktora nauk filologicznych.

Od 1950 roku publikuje artykuły i rozprawy, poświęcone polskiej literaturze klasycznej i wspòłczesnej oraz bułgarsko-polskim stosunkom literackim i kulturalnym, szczegòlnie w epoce  Odrodzenia Bułgarskiego. Ta sama tematyka znajduje się w centrum jej trzech książek, poświęconych stosunkom między działaczami kultury polskiej i bułgarskimi działaczami, walczącymi o niezależność kościelną i narodową.

 

Autor książek:

 

·        Bułgaria w twòrczości Zygmunta Miłkowskiego (T.T. Jeża), Sofia, BAN 1964.

·        Neofit Bozweli i sprawa Bułgarskiego Kościoła (nowe dane z archiwum Adama Czartoryskiego), Sofia, BAN 1964.

·        Michał Czajkowski Sadyk Pasza i Odrodzenie Bułgarskie, Sofia, BAN 1973.

·        Specyfika narodowa literatury Odrodzenia Bułgarskiego, Sofia, BAN, Wydawnictwo im. Bojana Penewa 2004.

·        Droga do śmierci i zmartwychwstania u Dostojewskiego (1992) - rękopis.

·        Pamiętniki pod tytułem Wanda w krainie bułgarskich czaròw (1990) - rękopis.