Curriculum Vitae


Вера Деянова


Вера Деянова
ул. Хан Кардам 41
1517 София, България
Тел: +359-2/847 27 61

E-mail: vdejan@abv.bgvdejan@mail.bg
Internet: http://dejana.darl.eu


    образование

  1964-1969:  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет
          по славянски филологии. Специалности: българска филология и история.
              Дипломна работа: "Естетически търсения в прозата на Константин
          Константинов"
  , защитена при проф. Розалия Ликова.

  1976-1979:  Варшавски университет, катедра "Социология на масовата
          комуникация" - редовна аспирантура по социология на културата и медиите.
              Тема на дисертацията: "Радиото като посредник в културното
          взаимодействие"
  , научен ръководител проф. Юзеф Конджелски.


  отличия, награди

  1995 - Годишна награда на Съюза на преводачите в България за "Ваканциите
          на мизантропа"
  , избрани стихове от Ева Липска, Литературен форум,
          София 1994.

  1998 - Почетно отличие "Заслужил за полската култура".

  2001 - Кавалерски кръст на Ордена за заслуги на Република Полша.

  2004 - Годишна награда на Съюза на преводачите в България за Збигнев Херберт,
          "Силата на вкуса, 100 стихотворения, Стигмати, София 2000.


    професионален път

  1972-1976:  Редактор в Българско радио, Главна редакция "Култура".

  1980-1990:  Зам. гл. редактор, "Проучвания на програмите и аудиторията"
          в Българско радио и Българска телевизия.

  1990-1993:  Зам. гл. редактор, научно-образователна програма "Знание" на
          Българското национално радио.

  1993-1996:  Активна преводаческа дейност. Със съдействието на Полския
          институт в София и неговия директор д-р Войчех Галонзка осъществява
          преводи на важни творби на полската литература и хуманитаристика.

  1996-2003:  Институт по социология, БАН.


    преводи

  • Чеслав Милош, Поробеният разум, Галактика, Варна 1992.

  • Адам Михник, Принц и просяк (портрет на Лешек Колаковски), В: А. Михник,
        Коленичи се само пред Бога, избрани творби, Фонд 13 века България,
        София 1993.

  • Ева Липска, Ваканциите на мизантропа, избрани стихове, Литературен форум,
        София 1994.

  • Ришард Легутко, Споровете за капитализма, Перо, София 1995.

  • Йежи Шацки, Либерализъм след комунизма, ГАЛ-ИКО, София 1996.

  • Карол Войтила (Папа Йоан Павел II), Любов и отговорност, Нов ден,
        София 1996.

  • Ришард Криницки, Магнетична точка, избрани стихове, Стигмати, София 1997.

  • М. Тимовски, Я. Кеневич, Й. Холцер, История на Полша, Абагар,
        Велико Търново 1998.

  • Йоан Павел II, Енциклика Fides et ratio (Вяра и разум), Демократически преглед,
        София, зима 98'99.

  • Збигнев Херберт, Силата на вкуса, 100 стихотворения, Стигмати, София 2000.

  • Збигнев Херберт, Варварин в градината, Стигмати, София 2000.

  • Чеслав Милош, Крайпътно кученце, есеистика, Факел експрес, София 2002.

  • Зджислав Краснодембски, Постмодерните дилеми на културата, Стигмати,
        София 2004.

  • Чеслав Милош, Орфей и Евридика, Детонация, София 2004.


    редакции

  • Я. Ивашкевич, Брезова горичка, прев. В. Томов. Профиздат, София 1986.

  • Ю. Кшижановски, История на полската литература, прев. К. Петков и
        Л. Василева, Наука и изкуство, София 1988.

  • М. Павликовска-Ясножевска, Вкусът на любовта, прев. П. Карагьозов,
        Полски институт в София, 1995.

  • Т. Дайчер, Диалог за вярата, прев. В. Смоховска-Петрова, Стигмати, София
        1999.


    популяризация на полската култура в България

  От 1980:  Българско радио - литературни радиопортрети на полски творци.

  Декември 1988:  Телевизионен мост София-Краков с участието на учени и
        културни дейци от двете страни по случай 100-годишнината на Софийския
        университет и 90-годишнината на българистиката в Ягелонския университет.

  От 1989:  Преводи на стихове, есета, фрагменти от книги, интервюта с полски
        творци в литературната периодика - в. "Литературен форум", "Литературен
        вестник", "Век 21", "Философски вестник"
  , сп. "Език и литература",
        "Родна реч", "Страница", "Съвременник", "Факел".

  1990:  Един от учредителите на Дружеството за българо-полска солидарност
        "Боян Пенев", в което участват български интелектуалци, свързани с
        полската култура. В сътрудничество с Полския институт в София и
        Дружеството, обединяващо Българската Полония - "Владислав Варненчик",
        работи за укрепване на духовните контакти с Полша

  1996-1998:  Като председател на Дружеството за българо-полска солидарност
        "Боян Пенев" организира конференция на тема "Културотворческата мисия
        на българската полонистика"
  с участието на всички поколения преводачи.
        Проведено е и социологическо проучване "Представи на българина за
        Полша и поляците"
  и е съставен каталогът "Полски автори в България
        1989-1998"
  , разкриващ интензивната работа по пренасяне на полски културни
        ценности в България - над 100 издадени заглавия през изтеклото десетилетие.

  1998:  Превод на Пролог и Сцена I от Част III на "Задушница" от Адам Мицкевич
        - театрална инсценизация по повод 200-годишнината от рождението на поета.

  2000:  По повод на почетното участие на Полша във Франкфуртския панаир на
        книгата спечелва конкурса на полския фонд за литература "Вила Дециус"
        и публикува в издателство "Стигмати" два тома на Збигнев Херберт - първо
        представяне на поета в България.


  професионални организации

   Съюз на българските журналисти, 1976
   Съюз на преводачите в България, 1996


  езици

   Полски, руски, френски, английски; по-слабо: испански, италиански| top | education | work | translations | editorials | cultural |
| Polish | English | Home | Pic | E-mail |


Last updated: 31.03.2005
WEB Design © DarlSoft Workshop