WERA DEJANOWA
ul. Han Kardam 41
1517 Sofia, BULGARIA
Tel: +359-2/847 27 61
E-mail: vdejan@abv.bgvdejan@mail.bg
Internet: http://dejana.darl.euCurriculum Vitae

DATA i MIEJSCE URODZENIA 7 marca 1946 roku, Sofia
STUDIA • 1964-1969 - Uniwersytet Sofijski Św. Kl. Ochrydski: filologia bułgarska i historia
• 1976-1979 - Uniwersytet Warszawski: studia doktoranckie z socjologii kultury
• 1994, 1996, 2000 - Wschodnia Szkoła Letnia UW
PRACA ZAWODOWA 1972-1993 - Bułgarskie Radio - redaktor programòw literackich i oświatowych.
1996-2003 - Instytut Socjologii Bułgarskiej Akademii Nauk - redaktor pisma "Socjologiczeski problemi"
PRZEKŁADY • Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Galaktyka, Warna 1992.

• Adam Michnik, Książe i żebrak, esej, w: A. Michnik, Teksty wybrane, Fond 13 weka Bułgaria, Sofia 1993.

• Ewa Lipska, Wakacje mizantropa, wybòr wierszy, Literaturen Forum, Sofia 1994.

• Ryszard Legutko, Spory o kapitalizm, Pero, Sofia 1995

• Jerzy Szacki, Liberalizm po komunizmie, GAL-IKO, Sofia 1996.

• Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Now den, Sofia 1996.

• Ryszard Krynicki, Magnetyczny punkt, wybòr wierszy, Stigmati, Sofia 1997.

• Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holcer, Historia Polski, Abagar, Weliko Tyrnowo 1998.

• Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (Wiara i rozum), Demokraticzeski pregled, Sofia 1998/99.

• Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Stigmati, Sofia 2000.

• Zbigniew Herbert, Potęga smaku. 100 wybranych wierszy, Stigmati, Sofia 2000.

• Czesław Miłosz, Piesek przydrożny, Fakel expres, Sofia 2002.

• Zdzisław Krasnodębski, Postmodernistyczne rozterki kultury, Stigmati, Sofia 2004.

• Czesław Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, Detonacja, Sofia 2004.

NAGRODY • 1995 - Związku Tłumaczy w Bułgarii - za "Wakacje mizantropa" Ewy Lipskiej
• 1998 - Zasłużony dla kultury polskiej
• 1999 - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
• 2004 - Związku Tłumaczy w Bułgarii - za "Potęga smaku" Zbigniewa Herberta
PUBLIKACJE
W PRASIE LITERACKIEJ, RADIU, TELEWIZJI
• 1988 - TV Most Sofia-Krakòw z okazji 100-rocznicy Uniwersytetu Sofijskiego i 90 lat Bułgarystiki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
• W l. 90-tych - wiersze, eseje, wywiady, fragmenty z książek Zb. Herberta, Cz. Miłosza, Jana Pawła II, K. Dedeciusa, K. K. Baczyńskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. M. Rymkiewicza, M. Jastruna, W. Szymborskiej, E. Lipskiej, R. Krynickiego, T. Wenclowy, St. Barańczaka, J. Trznadła, J. Staniszkis, Br. Geremka, A. Wajdy, J. Łukasiewicza i in.
REDAKTOR PRZEKŁADÒW • J. Iwaszkiewicz, Brzezina, Profizdat, Sofia 1986.
• J. Krzyżanowski, Dziejie literatury polskiej, Nauka i izkustwo, Sofia 1988.
• T. Dajczer, Rozważania o wierze, Stigmati, Sofia 1999.
• W. Smochowska-Petrowa, Droga do smierci i zmartwychwstania u Dostojewskiego, Centrum wydawnicze "Bojan Penew", BAN, Sofia 2008.
PRACA SPOŁECZNA 1996-1998 - Przewodnicząca Towarzystwa Bulgarsko-Polskiej Solidarności im. Bojana Penewa, Sofia.


| Bulgarian | English | Home | Pic | E-mail |


Last updated: 31.03.2005
WEB Design © DarlSoft Workshop