Винаги щастлива под Колоната на Зигмунт: Варшава, юли 2000 г.
Zawsze szczęśliwa pod Kolumną Zygmunta: Warszawa, lipiec 2000 r.


Варшавски интериори  •  Warszawskie wnętrza


 

В дома на пани Ванда Смоховска - винаги под Божията закрила... (декември 2004)
W domu pani Wandy Smochowskiej - zawsze pod opieką Panską... (grudzień 2004)


Латинките неистово цъфтят в градината ми
Ulubione nasturcje kwitną w moim ogrodzie

В памет на прекрасните ми родители Елена (1920-2001) и Деян (1912-2003)
Na wspomnienie moich Rodzicòw Eleny (1920-2001) i Dejana (1912-2003)


 

Света Вероника  •  Św. Veronika

             v

             Nikt ci nie przeszkodził, Weroniko.
             Jesteś blisko. Ta chusta stała się wołaniem serc,
             wszystkich onieśmielonych serc, które przestają się
                przedzierać,
             widząc, ze ścieżka twa jest
             równoległa
             do drogi Skazańca.

             W krainę najgłębszych znaczeń
                wnieś twe ręce, Weroniko -
             wnieś twe ręce
             i dotknij twarzy człowieka.


             Elementarz JANA PAWŁA II
             dla wierzącego, wątpiącego i szukającego
             Krakòw, 2001


             v

             Не ти попречи никой, Вероника.
             Близко си. Тази кърпа стана вик
             на всички обезсърчени сърца, които спират
                да се разкъсват,
             виждайки, че твоята пътека върви редом
             с пътя на Осъдения.

             В страната на най-дълбоките значения
             	внеси ръцете си, Вероника -
             внеси ръцете си
             и докосни лицето на човека.


             Из 
             Буквар на ЙОАН ПАВЕЛ II
             за вярващия, съмняващия се и търсещия
             Краков, 2001| top | home | e-mail |